När man ska välja placering av trycket kan det ofta vara bra att välja en plats där trycket syns bra. Ofta betyder det att man sätter trycket på motsatt sida av den användaren dricker från. Ibland sätter man dock trycket på båda sidor för att göra att trycket syns ännu bättre.

När man ska välja mugg finns de i flera olika material. Det allra mest populära materialet Image result for Många olika möjligheter att välja mellanatt välja är stengods.

En fördel med just detta material är att det blir mycket hållbart och tåligt. Det finns dock också muggar i både metall, plast och glas om det passar arbetsplatsen bättre.

Ofta trycks muggen med ett screen print eller ett pad print. Vilken metod som väljs kan variera beroende på hur trycket ser ut. Om trycket innehåller flera små detaljer kan den ena tryckmetoden passa bättre än den andra. Tack vare dessa alternativ kan man trycka i stort sett vad som helst på muggen.

Att välja rätt mugg

Det kan ofta vara bra att utgå från företagets grafiska profil när man ska välja mugg. Då kommer muggen att kunna hålla samma stil som företagets övriga profil.

Både designen, formen och färgen bör stämma överens med företagets andra material och färgen bör också gå att kombinera med företagets logga på ett snyggt sätt.

Om företaget inte har utvecklat en grafisk profil kan man många gånger utgå från den logga som finns. Om man vill ha tips på vilka muggar som kan fungera kan man ofta fråga olika reklamföretag om råd.

Många gånger kan det dock vara så pass enkelt att företagaren tittar runt lite bland olika muggar. Många gånger kan man också prova att placera loggor och tryck på muggen online innan man bestämmer sig. Då kan man lätt undersöka om logga passar med färgen, om modellen känns rätt och så vidare.